Suomen Riista wetland articles

A. Beaver ponds and other wetlands / Majava-altaat ja muut tulvikot

B. Waterfowl / Vesilinnut

C. Alien species of wetlands/Kosteikkojen vieraslajit

 

A. Beaver ponds and other wetlands / Majava-altaat ja muut tulvikot

Nummi, P. 1984. Majava-altaiden merkityksestä vesilintupoikueille (Summary: Waterfowl brood utilization of beaver impoundments). – Suomen Riista 31: 47-53.

Nummi, P. 1987. Majavamalli vesilintujen elinympäristönhoidossa (Summary: A beaver model for waterfowl management). – Suomen Riista 34: 22-30.

Nummi, P., Pienmunne, E. & Haapanen, P. 1999. Pienet tulva-altaat sorsien elinympäristön hoidossa (Summary: Use of small flowages as duck habitat management practice) (pdf). – Suomen Riista 45: 44-51.

Nummi, P. & Kattainen, S. 2006. Majavan avainlajivaikutukset elämistöön (pdf) (Summary: Keystone herbivore, the beaver Castor spp., affects other animals). – Suomen Riista 52: 31-43.

Nummi, P., Hyvönen, T. & Kattainen, S. 2008. Majava muokkaa metsää – tarkastelua laikun ja maiseman tasolla (Summary: Beaver affects forest structure – implications for patch and landscape level). – Suomen Riista 54: 95-104.

Holopainen, S., Vehkaoja, M., Thompson, S., Suontakanen, E.-M. & Nummi, P. 2016. Majavan maisema on monimuotoinen (Beavers engineer landscape biodiversity). – Suomen Riista 62: 19-32.

 

B. Waterfowl / Vesilinnut

Nummi, P. 1985. Eläinravinnon merkityksestä puolisukeltajasorsille (Summary: The role of invertebrates in the nutrition of dabbling ducks – a review). – Suomen Riista 32: 43-49.

Nummi, P. 1990. Eläinravinto nuorten tavien ja sinisorsien ruokavaliossa: eroja mini- ja jättisorsan välillä (Summary: Differences in the diet of flying juvenile teals and mallards). – Suomen Riista 36: 89-96.

Pöysä, H. & Nummi, P. 1990. Sorsien pesimäaikainen elinympäristön valinta (Summary: Habitat selection of ducks during the breeding season). – Suomen Riista 36: 97-107.

Nummi, P. & Pöysä, H. 1991. Happamoitumisen vaikutus vesilintuihin (Summary: Effects of acidification on aquatic birds). – Suomen Riista 37: 27-34.

Nummi, P. & Pöysä, H. 1994. Sorsien ympäristönkäyttö pesimäkauden eri vaiheissa (Summary: Habitat use of waterfowl during various stages of the breeding cycle). – Suomen Riista 40: 72-81.

Pöysä, H., Elmberg, J., Nummi, P. & Sjöberg, K. 1994. Vesilintuyhteisöjen lajimäärään ja tiheyteen vaikuttavat tekijät (Summary: Factors affecting the species richness and density of waterfowl communities). – Suomen Riista 40: 61-71.

Väänänen, V.-M. 1996. Vesilintujen metsästysverotus Suomessa rengastusaineistojen valossa (Summary: Hunting pressure of ducks in Finland according to ringing data). – Suomen Riista 42: 40-46.

Nummi, P. & Pöysä, H. 1997. Sorsakantojen poikastuotanto Evolla (Summary: Brood production of ducks in southern Finland). – Suomen Riista 43: 65-71.

Nummi, P., Pienmunne, E. ja Haapanen, P. 1999. Pienet tulva-altaat sorsien poikueympäristöjen hoidossa (Summary: Use of small flowages as duck habitat management practice) (pdf). – Suomen Riista 45:44-51.

Väänänen, V-M. & Nummi, P. 2003. Puolisukeltajasorsien ravinto rehevillä vesillä (pdf). (Summary: Diet of sympatric dabbling ducks in eutrophic wetlands) – Suomen Riista 49: 7-16.

Nummi, P., Elmberg, J., Pöysä, H., Gunnarson, G. & Sjöberg, K. 2005. Varhaiset tavit asuttavat parhaat järvet ja menestyvät parhaiten. (Summary: Breeding success of teals Anas crecca varies for different lakes) – Suomen Riista 51: 27-34.

Nummi, P. 2010. Puheenvuoro: Kosteikon monet kasvot. – Suomen Riista 56: 6–6.

Alhainen, M., Väänänen, V. M., Pöysä, H. & Ermala, A. 2010. Vesilintusaalis siipinäytteiden valossa. (Summary: Duck hunting bag in Finland – what do wing samples tell us about the species composition and age structure in a bag?) Suomen Riista. 56: 40–47.

Pöysä, H., Nummi, P., Elmberg, J., Gunnarson, G. & Sjöberg, K. 2010. Mitä kokeellinen lähestymistapa kertoo sinisorsakantojen säätelymekanismeista: pullonkaulana poikuevaihe. (Summary: What do field experiments reveal about the limitation and regulation of mallard Anas platyrhynchos populations?) – Suomen Riista 56: 7–15.

Nummi, P., Pöysä, H., Elmberg, J., Dessborn, L. & Sjöberg, K. 2010. Ravinnon ja ympäristön rakenteen merkitys puolisukeltajasorsien poikueille. (Summary: Importance of food and habitat structure to dabbling duck broods) – Suomen Riista 56: 16–25.

Väänänen, V. M., Alhainen, M., Pöysä, H. & Ermala, A. 2010. Mitä siipinäytteet kertovat vesilinnustuksen aloitusajankohdan sopivuudesta suhteessa lintujen pesintäaikatauluun? (Summary: What do wing samples tell us about the suitability of the timing of duck hunting season in relation to the timing of duck breeding?) Suomen Riista. 56: 48–56.

Väänänen, V-M. 2011. Pienet lokkilinnut ja vesilinnut – lokkiyhdyskuntien merkitys sisävesien vesilinnuille. (Summary: Small colonial larids and waterfowl – the effect of gull colonies on waterfowl nesting in inland eutrophic wetlands) Suomen Riista. 57: 84-91.

Väänänen, V-M., Nummi, P., Rask, M., Pöysä, H. & Nyberg, K. 2012. Kalojen, sorsien ja selkärangattomien vuorovaikutukset – mitä kosteikkojen hoidossa tulee ottaa huomioon (Summary: Fish-duck interactions in boreal lakes: observations and an experimental test). – Suomen Riista 58: 50–58.

Holopainen, S., Nummi, P. & Pöysä, H. 2014. Sorsien lisääntymisaikainen elinympäristön käyttö boreaalisilla järvillä: kasvillisuuden rakenteen, ravinnon ja majavatulvan vaikutukset (Summary: Lake use of breeding ducks in a boreal landscape: the importance of habitat structure, food and beaver floods) (pdf).  – Suomen Riista 60: 95-105.

Väänänen, V.-M. 2014. Vesilinnustuksen aiheuttama häiriö ja puolisukeltajasorsien muuton ajoittuminen (Summary Hunting disturbance and phenology of autumn migration of dabbling ducks) (pdf). – Suomen Riista 60: 122-128.

Väänänen, V.-M. & Pöysä H. 2015. Heinätavikannan kehitys Suomessa – kannanmuutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä (Summary: Garganey in Finland – population trends and drivers of breeding numbers). – Suomen Riista 61: 80–90. (pdf)

C. Alien species of wetlands/Kosteikkojen vieraslajit

Nummi, P. & Pienmunne, E. 1998. Istukkaat menestyvät Pohjolassa – mutta millä hinnalla (Summary: Success and effects of introduced wildlife in the Nordic countries). – Suomen Riista 44: 18–29.

Koskinen, P., Saari, L., Nummi, P. & Pellikka, J. 2003. Kyhmyjoutsenen poikastuotto romahti kannan kasvaessa Rymättylän Aaslalla. (Summary Population density and weather affect the breeding success of mute swan in southern Finland) – Suomen Riista 49: 17–24.

Nummi, P., Väänänen, V.-M. & Malinen, J. 2006. Piisamin vaikutus kasvillisuuteen ja eläimistöön. (Muskrat grazing – an alien herbivore affects vegetation and inverbrates) – Suomen Riista 52: 7-18.

Väänänen, V.-M., Nummi, P., Rautiainen, A., Asanti, T., Huolman, I., Mikkola-Roos, M., Nurmi, J., Orava, R. & Rusanen, P. 2007. Vieraspeto kosteikoilla – vaikuttaako supikoira vesilintujen ja kahlaajien poikueiden määrään? (Summary: The effect of raccoon dog Nyctereutes procyonoides removal on waterbird breeding succes) – Suomen Riista 53: 49-63.

Vehkaoja, M., Nummi, P., Parker, H., Hartman, G. & Rosell, F. 2013. Amerikanmajava Castor canadensis Suomessa ja Euroopassa: pohdintoja vaikutuksista ja mahdollisesta hävittämisestä (Summary: American beaver Castor canadensis in Finland and Europe: a discussion of the potential consequences and an eradication strategy). – Suomen Riista 59: 52–61.

 

One thought on “Suomen Riista wetland articles”

Comments are closed.